• Formulari d’alta, baixa o modificació de dades personals. Aquest formulari ens permetrà donar-nos d’alta o baixa com a socis del Club Patinatge Bescanó, així com modificar les dades de contacte [Formulari Alta-Baixa-Modificació]